Funktioner

Om oss

Kom igång

Allt inom bemanning

i en och samma plattform

Rekrytering

Fånga upp kandidater via formulär på hemsida (API) eller app.

Flexibel process där allt sker digitalt. Konsult laddar upp ansökan och CV. Intervjuer referenstagning och godkännande av konsult sker i olika steg för att slutligen resultera i ett anställningsavtal som signeras digitalt.

Vi rekrytering överförs all historik och information till konsultdatabasen.

Alla data sparas säkert enligt GDPR.

Kund

Nykundsregistering direkt via formulär på er hemsida (API) eller registrera manuellt back office. Kundprofil innehåller beställare, kontaktpersoner och attesträttigheter. Beställare knytna till kunden kan själva använda appen för att administrera och skapa uppdrag.

Kundprofil med kundspecifika önskemål för arbetsplatsen Stöd för olika ramavtal. Kundapp/kundwebb Schemavy över pågående, genomförda och kommande uppdrag Beställningsformulär för nya uppdrag Attest av daglig tidrapportering från konsulter Konsultrapporter Statistik över köpta timmar.

Systematiskt kvalitetsarbete där kund har möjlighet att betygsätta konsulter.

Tidrapporter

Efter uppdragets slut, eller i slutet av varje pass, tidrapporterar konsulter i mobilappen.

Regler kring attest, timing och påminnelser är konfigurerbart för att passa era behov.

Fakturering

Fakturaberäkning utifrån attesterad tidrapportering och ramavtal

Möjlighet att:

 • Förhandsgranska fakturor
 • Justera befintliga fakturor
 • Skriva ut fakturajournal
 • Kreditera utskickade fakturor

Flexibel fakturering med möjlighet att välja:

 • E-faktura, pdf-faktura eller pappersfaktura
 • Antal uppdrag per faktura
 • Valfri fakturaperiod

Integration till ekonomisystem.

Bemanning & matchning

Fånga upp kandidater via formulär på hemsida (API) eller app.

Uppdrag skapa av kund själv eller back office genom en muntlig kundbeställning. Ett uppdrag innehåller matchningskriterier, uppdragsbeskrivning, tid och plats.

Origo ger matchningsförslag utifrån bl.a. tillgänglighet och egenskaper. Beställare kan önska konsult, välja konsult från ansökningar eller autoboka konsult.

Möjlighet till automatisk matchning och tillsättning i realtid dygnet runt.

Manuell matchning och tillsättning via back office m.h.a. smidig schemaläggningsfunktion

Konsult

Skapa konsulter manuellt eller från integrerad rekryteringsmodul. Konsultprofilen innehåller egenskaper och kompetenser som ligger till grund för matchning av uppdrag.

Konsult ser schemavy över matchande, pågående, genomförda och kommande uppdrag och kan själva administrera tillgänglighet, anmäla intresse och boka in sig på uppdrag. Kartfunktionen med avstånd och vägbeskrivning till arbetsplats.

Daglig tidrapportering i appen efter avslutat pass. Överblick av arbetade timmar och intjäning.

Digital kommunikation och pushnotiser för påminnelser och meddelanden.

Löner

Löneunderlag utifrån attesterad tidrapportering, anställningsform, timlön och frånvaro.

Möjlighet att:

 • Skriva ut lönejournal
 • Få med olika löneartiklar (t.ex. sjuklön, garantilön, semesterlön)
 • Få med ersättningstillägg och avdrag (t.ex. OB, milersättning, måltidsavdrag)

Stöd för olika kollektivavtal Flexibel löneberäkning med möjlighet att välja valfri löneperiod (t.ex. veckolön, månadslön, etc.).

Nyckeltal & rapporter

Dashboard med nyckeltal på dags- vecko- och månadsbasis.

Färdiga rapporter med fokus på:

 • Kundförsäljning
 • Arbetande konsulter
 • FFörsäljning och lönsamhet

Vill du veta mer?

Boka en kostnadsfri demo där vi visar hur Origo Works kan hjälpa just din verksamhet!


Funktioner

Om oss

Kom igång

adress

Frejgatan 32

113 26 Stockholm

Kontakt och support

info@origoworks.sesupport@origoworks.se

© Copyright 2024 - Origo Works AB